Aalborg og Nørresundby Fritidsfiskerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

 
 
Vi er
fritidsfiskere,
vi er amatører,
og det er vi
stolte af
...oo0oo...
Denne hjemmeside
har til formål at
give vores
medlemmer
og andre
interesserede
en nem mulighed
for at få
informationer
om klubben,
aktiviteterne samt
en hurtig
måde at se klub-
billeder
 
Hej alle
Vi begynder vinterens møder med garnsyning og hyggelig samvær onsdag d. 5. oktober, så mød op og vær med,
Det er i Lindholm på Åvej 25  kl. 19,00 til 22,00

40 års Jubilæum
Medlemmer og samlever , indbydes hermed til Aalborg & Nørresundby Fritidsfiskerforenings 40 års Jubilæumsfest.
Der vil være buffet fra Sønderup Landkøkken.
Der vil blive serveret øl – vin - vand. Samt kaffe og the.
Festen foregår lørdag d.12.11.2022 fra kl.13.00.
Sted: Festlokalet Næssundvej 50 Aalborg Øst.
Der vil være en egenbetaling på kun 150 kr.pr.deltager.
Vi håber på stor tilslutning til en forhåbentlig dejlig dag.
Tilmelding skal ske til Arne Nielsen 42247008. senest d.02.11.2022.

Tilbud
Nyt medlem er gratis i Dansk amatørfiskerforening de første 12 måneder, du skal derfor kun betale lokalkontingent i perioden som udgør 86 kr. årligt.
Tilbudet gælder nye medlemmer der ikke har været medlem de foregående to år.

.                       

Här fångas gamla ålhonan på bild – därför kan hon inte ta sig hem | SVT Neyhter
Fiskeri efter ål. Nye regler for fiskeri efter ål i saltvand.
Der er lukket for ålefiskeri i saltvand for både erhvervs- og bierhvervsfiskere, fritidsfiskere og lystfiskere i perioden 1. november 2022 til 31. januar 2023.
Den nye regel indføres på baggrund af en EU-beslutning om at beskytte ålen, der er truet. I perioden for ålestop er alt fiskeri og opbevaring af ål forbudt og der er et forbud mod brug af ruser.
 

 Til nye medlemmer                                            Nørresundby d. 14 Oktober
 
Opfordring til medlemskab af Aalborg og Nørresundby Fritidsfiskerforening.

Vi tillader os at rette henvendelse til dig da vi er vidende om at du aktivt udøver fiskeri med garn og ruser her i lokalområdet.

Aalborg og Nørresundby Fritidsfiskerforening med ca. 62 medlemmer, er en lokal forening under Dansk Amatørfiskerforening ( DAFF ) der på landsplan arbejder for at vi som fritidsfiskere kan bibeholde retten til at fiske med garn og ruser.
( se mere på www.fritidsfiskeri.dk )

Det rekreative fiskeri har været under stærkt pres de senere år både i EU og herhjemme. Derfor er det særdeles vigtigt at vi styrker vores organisation medlemsmæssigt, og dermed bliver en større og stærkere organisation overfor de myndigheder hvor vi har foretræde og taleret.

Som enkelt person bliver vi ikke hørt men står vi sammen har vi større mulighed for at fastholde retten til dette rekreative fiskeri, der har så stor en værdi for mange menneskers fritidsliv.

Derfor skal du være medlem og opnå følgende goder.:

• Fastholdelse og medindflydelse på det fremtidige fritidsfiskeri.
• Medlemsbladet Danske Fritidsfiskere der udgives 6 gange årligt.
• En ulykkesforsikring ( ca. 231.700 kr.) hvis du omkommer til-, fra- og under fiskeri.
• Information om love og regler.
• Mulighed for samvær og inspiration med andre fritidsfiskere.

Alt dette og meget mere får du som medlem for kun 363,50 kroner om året.

Kontakt et af nedenstående bestyrelses-medlemmer hvis du har yderligere spørgsmål, eller send en mail til mailto:daff.medlemskontor@live.dk

Formand: Per Dencker     tlf. 52534918 Erik Quist Andersen tlf. 52400145
Kasserer: Frederik Svendsen tlf. 23301439   Kaj Jørgen Larsen tlf. 23846399

              Arne Nielsen    tlf. 42247008
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu