Ålebekendtgørelse - Aalborg og Nørresundby Fritidsfiskerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Ålebekendtgørelse

Arkiv
Se bekendtgørelse om forbud mod fiskeri af ål i saltvand (retsinformation.dk)
Bekendtgørelsen gælder for fritidsfiskeriets vedkommende fra 5. april 2023.04.14
Bekendtgørelsen betyder,  at det er forbudt at ilandbringe ål fanget ved sports- og fritidsfiskeri i 2023.
Der er ingen ændringer i, hvilke redskaber der må benyttes. Det betyder også at alle ruser undtagen fritidsfiskerpælerusen er forbudt i perioden 11. maj til 31. juli. Krogliner er forbudt i perioden 1. maj til 30 september.
Rejekasteruser, alm ruser og torskeruser, tejner, kinatejner og krogliner må benyttes som hidtil. Blot skal evt. fangne ål straks genudsættes.


Høringssvar til Kommissionens forslag om 6 mdr. åle stop 2023
Høringssvar til høring af § 7-udvalget om Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2023 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande gældende i EU-farvande herunder ÅL
Se høringssvar her
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu